Reglement

Løbsafvikling

Vigtig information
Deltagere og tilskuere bør studere de ophængte evakueringsplaner ved ankomst og såvidt muligt holde evakueringsveje frie.

Vigtig helbredsmæssig anbefaling
Ergometerroning udsætter din krop for maksimal belastning, og organisationen påtager ikke ansvar for ildebefindende eller skader forårsaget som konsekvens. Hvis du er i tvivl, bør du søge helbredsmæssig råd inden deltagelse. Stævnelæger og førstehjælp vil være tilgængeligt på dagen.

Løbsdistancer:
100 m: løb: 601-602
200 m: løb: 603-612
1000 m: løb: 200-256, 9xx (Para)
2.000 m: løb: 101-180, 326-340, 401-410
4x500 m: Stafetløb: 500-502, 701, 703 
4x1000m: Stafetløb: 702

2 minutters løb: 306-317, Jun E, D (12 år og under)
3 minutters løb: 318-321, Jun CII (13 år )
4 minutters løb: 322-325, Jun C (14 år )
Se iøvrigt løbsliste

Konkurrencehal (Hal1)
Nye Concept2 Model D ergometre med PM5 vil blive brugt som konkurrence maskiner. Alle maskiner har standard bagskinne og sæde. Har deltageren brug for en andet sæde eller bagskinne skal deltageren selv medbringe det og få det godkendt inden brug. Konkurenceområdet vil være opdelt i 1 blok af 40 maskiner. Løb med flere deltagere end ergometre deles i to eller flere afdelinger (heats). Opdeling i afdelingerne vil blive baseret på kvalifikationstider fra tilmeldingssystemet (seedning). Roeren med den hurtigste tid i et løb vinder uanset afdeling. Seedning forventes i løb:  224..232 401 til 408, 606 og 610. Organisationskomitéen reserverer sig ret til at foretage endelig seedning.

Atleterne skal befinde sig i deltagerområdet umiddelbart inden konkurrenceområdet mindst 10 minutter før start. Forsent ankomst kan medføre diskvalifikation. I dette område vil deltagerne få information om hvilken blok og ergometer, de skal benytte.

Atleterne skal være opmærksom på at maskinerne er nye og derfor kræver en indstilling af dragfactor. Dragfactoren skal typisk skulle sættes 1-2 lavere end for brugte maskiner, som er påvirket af støv og andre fremmedlegemer. Er man klar i deltager området 10 min før bliver man lukket ind tidsnok til at indstille dragfactoren. Dragfactoren er synlig under opvarmning i konkurrence maskinerne.

Deltager-, konkurrence- og afviklingsområdet er afspærret med snitzling og kun personer med lovligt ærinde må opholde sig der. Forspørgsler og andre henvendelser skal fortages på stævnekontoret i Hal2. 

Opvarmningshal (Hal2)
I denne hal er der minimum 50 Concept2 Model D med PM5 ergometre til fri opvarming. Der vil være ure, video og speakning fra konkurrence hallen. Der bliver ikke fremkald til de enkelte løb, det er op til deltagerne at holde øje med tidsplanen.
Stævnekontoret. Hvor indvejning, mandskabsændring og afmeldinger bliver foretaget.

Coaching
Det er tilladt for hver roer at have en træner (eller anden person) siddende ved siden af ergometret til at coache under løbet. Dog ikke i løb 6xx sprint og løb 5xx og 7xx stafetkonkurrencen grundet begrænset plads.

Rodommere og officials
Et antal danske rodommere og officials vil overvåge stævnet, deres instruktioner skal følges.

Fotografer
Fotografer kan få adgang til konkurrence området mod at deres video og foto stilles omkostningsfrit til rådighed for stævne arrangør og de bærer tydelige fotoveste. henvendelse i stævnekontoret.

Eftertilmelding
Efter tilmeldingfristens udløb kan der ikke tilmeldes. 

Information on alder
Aldersgruppen fastlægges som beskrevet i Ergometerreglementet.

Letvægt (LW)
Indvejning: Kan foretages tidligst 2 timer før og senest 1 time før roerens første start på løbsdagen.

Vægtgrænser:

  • Senior/masters kvinder: 61,5 kg
  • Senior/masters mænd: 75,0 kg

Deltagere i stafethold skal indvejes senest 1 time før start, dog kun en gang på dagen. Vi anbefaler, dette gøres i god tid.

Stafet/Hold konkurrencer (løb 5xx og 7xx)
Hver deltager på et hold skal indvejes mellem 1 og 2 timer før start(holdhandicap udregnes fra dette). Hvert hold benytter et enkelt ergometer, skift skal foretages inden for en 100m zone og løbende efter hver fjerdedel af distancen. Der vil være 3 skift. Hele holdet er samlet bag start stregen. Når starten går for det enkelte hold løber første roer frem til ergometere med depechen og ror den første fjerdel, derefter løber roeren tilbage til holdet med depechen og giver den videre til roer 2 og så fremdelses. Alle deltagere på holdet skal indvejes senest en time før start af løbet. Holdene vil få et handikap baseret på køn, alder og vægt - undtaget er dog i universitetsløbet 703, hvor der kun er handikap på køn.

Medaljeoverrækkelse
Vil blive afholdt umiddelbart efter næstkommende blok/løb. I to første blokke vil der være undtagelser. Medaljer fra Sprint løbene uddeles efter alle sprint løb. Medaljetagerene bedes holde sig klar. Der uddeles medalje til vinderen, til nummer 2, hvis der er mere end 3 deltagere og til nr. 3, hvis der er mere end 6 deltagere i løbet.

I løb 405-408 bliver vinderene dansk DIF-mester, kun roere fra klubber under DFfR kan deltage. I resten af løbene bliver vinderen forbundsmester.

Resultater
Resultater vil være tilgængelige løbende under stævnet, på: DM2023 Resultater

Protest/klager 
Protest eller klager omkring løbsafvikling eller andre forhold omkring det enkelte løb skal gives til umiddelbart efter løbsafslutning til stævneledelsen.

Anden løbsinformation
Afhængig af antal deltagere løb kan flere løb afvikles samtidig - se løbsliste med forløbig tidsplan. Vi forventer startlisten er klar 7 dage inden stævnet.  

Salgsboder
Det vil være muligt at opsætte salsboder i forhallen mod et mindre gebyr - kontakt arrangør på forhånd.

Åbningstider for Gladsaxe Sport Arena
Fredag, dagen inden, 17:00 – 20:00 – officiel træningstid
Lørdag, stævnedagen, 07:30 – 17:30 – officiel træningstid

Anden information
Gladsaxe svømmehal, som ligger i komplexet, vil være åben fredag 07-21 og lørdag 08-14. Der opkræves  et indgangsgebyr.
I hallen ved indgangen er der en kiosk hvor der kan købes drikkerevarer, snacks mm.

Ris/Ros modtages gerne på nedstående email.

Doping kontrol
Anti Doping Danmarks regler er gældende. Anti Doping Danmark kan foretage doping kontrol under stævnet.

Kontakt detaljer
Dansk Forening for Rosport
Skovalléen 38A
DK – 2880 Bagsværd

DANMARK
Tel +45 4444 0633

Stævneledelsen

E-mail: [email protected]
Tlf: +45 29803342

Trailerparkering

Begrænset parkeringsplads på hallens område - kom i god tid - se evt. oversigtskort. Desudene findes flere pladser 500m syd for hallen.

Gladsaxe Sportsarena

Gladsaxe Sportsarena