DM Coastal / Danish Coastal Rowing Championships /Danish Open Coastal 20241 Tilmeldinger

Regatta Dato: 2024-08-31

Der er åben for tilmelding til denne regatta

Ordinær tilmelding slutter: 20. august kl.:00:00

Eftertilmelding slutter: 22. august kl.:23:00

Information:

Hjemmeside:

Reglement:

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold
Stævnet afvikles med udgangspunkt i World Rowings reglement for coastal-kaproning, tilpasset danske forhold.

Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Husk at alle både skal medbringe redningsveste til alle roere. I C4x+ skal styrmanden være iført redningsvest. Alle under 18 år skal være iført redningsvest.


Der roes med udgangspunkt i WORLD ROWING COASTAL ROWING REGULATIONS, Appendix COASTAL ROWING COMPETITION REGULATIONS - og beskrevet i DFfR vejledende regelsæt for Coastal Endurance Coastal_endurance_regler-foreloebig-juni-2022.pdf (roning.dk)

Startprocedure:

- Der vil ikke blive brugt visuelle signaler (kugler eller flag) ved starten. 
- I stedet anvendes lydsignaler.
- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.
- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.

Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende. Ved bøjevendinger skal overhalende båd vige langt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Mandskabsledermøde:

Holdkaptajnmøde afholdes på dagen - lørdag 31.08.24 - kl. 09:00, inden 1. start kl. 10:30

På grund af stævnets særlige karakter, de særlige baneforhold osv. vil roere fra klubber, der ikke er repræsenteret ved mødet, blive nægtet start. En roer fra hvert hold samt styrmændene i coastal 4X+ har mødepligt til mødet.

Holdkaptajnmøde afholdes i Middelfart Roklub. Regattakontoret vil være at finde ved regattaområdet.

 

Løbende info om bane og praktiske forhold her: Danish Rowing Coastal Championships / Danish Open Coastal Rowing | Facebook

Adresse: Middelfart Roklub, Kongebrovej 66, 5500 Middelfart

Figuren viser antal tilmeldte sæder for de forskellige klubber