Reglement

Åbne Fynske Mesterskaber i Indendørsroning og ligeledes 2. afdeling af Mesterskabsturneringen

Live streaming:

https://www.facebook.com/Concept2dk/posts/2472086096270631

 

Startlist:

https://regatta.roning.dk/?regatta=afm2021&show=startliste

 

Homerace secrets (requires login):

https://regatta.roning.dk/?regatta=afm2021&show=secrets

 

Live Tracker:

https://regatta.time-team.nl/%C3%A5bne-fynske/2021/live.php

 

Results etc:

https://regatta.time-team.nl/%C3%A5bne-fynske/2021/index.php

 

Coronanedlukning - Åbne Fynske Mesterskaber bliver IKKE aflyst.
Lørdag den 6. marts, vil Åbne Fynske Mesterskaber og 2. afdeling af Mesterskabsturneringen løbe af stablen virtuelt. Uanset nedlukning bliver Jmesterskabet gennemført. Derfor opfordrer vi til, at de roklubber der er ramt af nedlukning, får fordelt deres ergometre ud til deres medlemmer, så de har mulighed for at deltage hjemmefra, eller evt. som udendørs arrangement hvis muligt.
 
DFfR vil mandag d. (komme senere) lave online support til dem som har brug for hjælp til at få styr på det tekniske setup. Nærmere information omkring de praktiske foranstaltninger følger. 

Åbne Fynske Mesterskaber i Indendørsroning afvikles som virtuel regatta, kaldet eKaproning.

Åbne Fynske Mesterskaber er desuden en del af DFfRs Mesterskabsturnering, som består af 3 regattaer (se nedenfor).

Tilmelding til Åbne Fynske Mesterskaber sker via tilmeld.roning.dk. Vælg ”Åbne Fynske Mesterskaber”.

Startgebyrer (se nedenfor).

Diplomer/Medaljer. Medalje uddeles sammen med Mesterskabsturneringen (se nedenfor).

Adresse: Din roklub / hjemme adresse

Hjemmeside: https://middelfartroklub.dk/

ErgRace Live Streaming: (kommer senere)

ReglementReglement for Ergometer

 

 

Mesterskabsturneringen
I vintersæsonen 2020/2021 bliver alle DFfRs stævner afviklet som virtuelle regattaer, hvor deltagerne kobler romaskinen til en PC og konkurrerer mod andre roere enten nationalt eller internationalt. Alle eKaproninger foregår live, og følger dermed den tidsplan som er lagt ned over løbslisten for den enkelte konkurrence.

Mesterskabsturneringen er en virtuel erstatning for de fysiske stævner, Sjællands, Jysk og Fynsk Mesterskaber. Tilmelding sker i Regattahæftet. Vælg Mesterskabsturneringen hvis du vil tilmelde en roer til alle tre runder. Vil du kun tilmelde en roer til en af runderne, skal du bruge enten Sjællands, Jysk eller Fyns Mesterskaberne.

Startgebyr

- Jun E & D: 75,- pr turnering, 150,- ved deltagelse i alle 3

- Jun C - A: 85,- pr. turnering, 170,- ved deltagelse i alle 3

- Sen & Mas: 95,- pr. turnering, 190,- ved deltagelse i alle 3.

Dertil kommer det obligatoriske sædegebyr.

Løbslisten vil være gennemgående til alle tre regattaer.

Datoerne for de tre runder er:

 1. Runde 1 = 28.11.2020.
 2. Runde 2 = 09.01.2021
 3. Runde 3 = 06.03.2021

Tilmelding til alle 3 regattaer ”Mesterskabsturneringen” kan ikke længere lade sig gøre mm man har deltaget i afdeling 1+2.

OBS Bemærk du kan ikke skifte klasse undervejs, så derfor skal tilmelding ske til den klasse du ror i næste sæson. 

 

Løbsafvikling

Alle opfordres til at læse manualen igennem en gang mere og blive fortrolig med procedurerne : https://roning.dk/app/uploads/2020/11/eKaproning_Web_brugermanual.pdf

Anmelder fra den enkelte klub/enkeltpersoner har alene ansvaret for at roerne og udstyret er klar til tiden.

Opfordring til letvægtsroer og leder

Fremsend dokumentation så tidlig som mulig- altså 2 timer før. Der er meget nyt at holde styr på, så vi vil være taknemmelige for hjælpen – på forhånd tak.

VIGTIGT - HUSK på løbsdagen følgende tidslinje for jeres løb:

 1. Check ind i lobbyen med dit personlige link (Secret) 40 minutter inden løbsstart
  1. Det er stadigvæk ok at lave din opvarmning
  2. Det er roeren der har ansvar for at have tjekket ind til tiden, med en OK forbindelse
 2.  Op til 30 minutter inden løbsstart – deadline for indvejning af letvægtsroere 
  1. Se guide i manualen og send venligst ind så tidligt som muligt
 3. 5 min før start
  1. Lobby lukker
  2. Race official sikrer, at alle der skal med er tilstede
  3. Race official sikrer, at alle er indvejet til tiden
 4. 2 min før start
  1. Overgives løbet til Time-Team
 5. Løbet startes fra Time-Team
 6. Udfald - En roer mister forbindelse
  1. Fortsæt med at ro
  2. Der kommer forbindelse og løbet gennemføres med øvrige
  3. Der kommer først forbindelse efter løbet er gennemført, roeren registreres sammen med de øvrige
  4. Der kommer ikke forbindelse
   1. Der tages billede af monitor og verificeringskode
   2. Se Homerace Manual side 11-12
   3. Race official overfører resultat, inden løbet frigives.

OBS Misser du helt dit løb, kan du blive tilføjet til ’bedre sent end aldrig’ løbet sidst på dagen. Du bliver tilføjet løbet ved at sende en mail [email protected].

 

Tips:

 • Undgå trådløs forbindelser
 • Have styr på monitors code – mærk evt. op med Dymo strimmel
 • Ved mange deltagere i samme løb, bedes de unge om at tage deres computer med

Trailerparkering