Covid-19 info

Covid-19

Copenhagen Regatta 2021:

Hej alle,

I forbindelse med den kommende Copenhagen Regatta vil vi orientere om vores tiltag og forventninger til jer som deltagende klubber:

   • Alle deltagere, trænere og hjælpere skal medbringe gyldigt coronapas som skal være gyldigt hele weekenden!
   • Der er toiletter/håndvaske/baderum på Rostadion..
    Der er håndsæbe og håndsprit til rådighed, men vi anbefaler at klubberne også selv medbringer håndsprit.
    Alle håndklæder er skrottet til fordel for éngangs papirhåndklæder.
     
   • Der er bad og omklædning på Rostadion. Der er opsat skilte ved omklædningsrummene med anvisning af max antal personer på samme tid i lokalerne. Disse skal overholdes!  
   • Vi henstiller til at alle sørger for god håndhygiejne og sørger for at holde afstand til hinanden.
   • Vi anbefaler at man medbringer ekstra skiftetøj, da der kan være længere ventetid på at komme i bad.
    Der er brusere/omklædning på Rostadion.
    Klubberne kan evt. medbringe telt/pavillion til brug for omklædning af jeres roere. Disse opstilles på Trekanten.
    Toiletter/håndvaske på Trekanten vil være åbne fra fredag aften til søndag efter sidste løb.
   • På tilskuerpladserne skal man som udgangspunkt sidde ned - medbring evt. tæppe el. lign. 
    Husk at holde afstand til hinanden - vis hensyn!

   • Der vil være opsat skilte på bådplads, tilskuerplads og teltplads med retningslinjer for corona samt beredskabsplan.

   • Bådnumre vil blive stillet i kasser i DRC bådhal udgang.

   • Medaljer vil ikke blive lagt om halsen på deltagerne – deltagerne skal selv tage dem fra bakken ved præmieoverrækkelse.

   • Vis hensyn og hold afstand!