Reglement

Regattaen afholdes efter FISA’s reglement, Code des Courses. TU Cup løb afvikles efter særlige TU Cup regler. Junior 1X Begynder (løb 100, 200) roes i Edon begynder single sculler, der stilles til rådighed for roerne

Der roes efter DFfR’s heat-ordning, med undtagelse af TU-Cup løb, som roes efter særlig ordning.

Alle løb for seniorer og junior A afvikles A-B-C-D osv. finaler. Disse roes umiddelbart inden A-finalen. Junior D løb afvikles i afdelinger.

Masters løb afvikles i heat over 1000m. Og alle heat vil så vidt muligt blive inddelt i forhold til aldersgruppering, men afhænger af antal tilmeldte i enkelte hvert løb.

OtterLIGA: Se Regler for OtterLIGA

 

Efteranmeldelse kan ske i løb, hvor der er ledige baner, altså under 6,12,18.... tilmeldte. Se terminer under tilmelding.

Løbsafvikling

Regattaoplysninger:

De sejrende mandskaber modtager Københavns Regattaforenings præmier, der til hvert løb udsættes til nr. 1-2-3 uanset antal deltagende mandskaber.

Indledende løb: ca.08:30 - ca. 10:30 Forventet løbsafvikling lørdag og søndag:

Finaler 13:00 - ca. 17:00

 

Startgebyr betales samtidig med tilmelding.               

1X  , 2-åres både , 4 & 8 åres både   

Stargebyr: 1X: 260kr.  2X/-: 390kr.   4X/-: 520kr.  8+: 600kr.

I Junior B, C og D klasser betales halvt startgebyr.

 Københavns Regattaforening forbeholder sig retten til at sammenlægge løb, ændre løbs rækkefølge samt seede løb.

Løbs- og startlister på https://tilmeld.roning.dk/

Trailerparkering

Trailerparkering
Trailere stilles på afmærket P plads nedenfor Regattapavillon. Denne vil være afmærket og kun til brug for trailere, både og biler, der er brugt i denne sammenhæng!