Reglement

DFfR kaproningsreglement anvendes i den udstrækning det giver mening.

Løbsafvikling

Lørdag:

Løbene afvikles ikke kronologisk, holdende seedes, så overhalinger forsøges undgået.

Søndag:

Hurtigste hold fra lørdag starter først etc.

Hold der ikke har været til start lørdag startes det som det sidste hold i bådeklassen, med mindre andet taler imod (undgå overhalinger)

Trailerparkering

Trailere skal parkeres på parkeringspladsen før Odense Roklub (ikke på Odense Roklubs parkeringsplads)