Reglement

Ergometerreglement (april 2017); se https://roning.dk/wp-content/uploads/2017/03/Reglement-for-ergometerroning_Godkendt-på-HGF_2017.pdf.
Rules of racing, English version: http://eric2019.com/PDF/Danish%20rules%20for%20ergometer%20rowing%20APPROVED.pdf

Tillæg til reglement / Addendum to rules: http://eric2019.com/PDF/Addendum%20to%20Danish%20rules%20for%20ergometer%20rowing%20APPROVED.pdf

Løbsafvikling

Vigtig helbredsmæssig anbefaling
Ergometerroning udsætter din krop for maksimal belastning, og organisationen påtager ikke ansvar for ildebefindende eller skader forårsaget som konsekvens. Hvis du er i tvivl, bør du søge helbredsmæssig råd inden deltagelse. Stævnelæger og førstehjælp vil være tilgængeligt på dagen.

Løbsdistancer:
100 m: løb: 601-602
200 m: løb: 603-699
1.000 m: løb: 218-225, 800-899
2.000 m: løb: 101-199, 226-299, 300-310, 401-499
4x500 m: Stafetløb: 500-599, 701, 703
4x1000m: Stafetløb: 702

2 minutters løb: 206-217, Jun E, D (12 år og under)
3 minutters løb: 218-221, Jun CII (13 år )
4 minutters løb: 222-225, Jun C (14 år )
Se iøvrigt løbsliste

Konkurrencehal (Hal1)
Nye Concept2 Model D ergometre med PM5 vil blive brugt. Konkurenceområdet vil være opdelt i 2 blokke af op til 32 maskiner i hver. Kun en blok vil blive brugt ad gangen. Løb med flere deltagere end ergometre deles i to eller flere afdelinger (heats). Opdeling i afdelingerne vil blive baseret på kvalifikationstider fra tilmeldingssystemet (seedning). Roeren med den hurtigste tid i et løb vinder uanset afdeling. Seedning forventes i løb:  224..232 401 til 408, 606 og 610. Organistationskomitéen reserverer sig ret til at foretage endelig seedning.

Atleterne skal befinde sig i deltagerområdet umiddelbart inden konkurrenceområdet mindst 10 minutter før start. Forsent ankomst kan medføre diskvalifikation. I dette område vil deltagerne få information om hvilken blok og ergometer, de skal benytte.

Opvarmningshal (Hal2)
I denne hal er der minimum 66 Concept2 Model D med PM4/5 ergometre til fri opvarming. Der vil være ure, video og speakning fra konkurrence hallen. Der bliver ikke fremkald til de enkelte løb, det er op til deltagerne at holde øje med tidsplanen

Coaching
Det er tilladt for hver roer at have en træner (eller anden person) siddende ved siden af ergometret til at coache under løbet. Dog ikke i stafetkonkurrencen grundet begrænset plads.

Dommere og officials
Et antal danske dommere og officials vil overvåge stævnet, deres instruktioner skal følges.

Eftertilmelding
Efter tilmeldingfristens udløb kan der ikke tilmeldes. 

Information on alder
Aldersgruppen fastlægges som beskrevet i Ergometerreglementet.

Letvægt (LW)
Indvejning: Skal foretages tidligst 2 timer før og senest 1 time før roerens første start i et løb der kræver vejning (letvægt eller stafet).

Vægtgrænser:

  • Junior B kvinder: 57,5 kg
  • Junior B mænd: 67,5 kg
  • Junior A kvinder: 60,0 kg
  • Junior A mænd: 70,0 kg
  • Senior/masters kvinder: 61,5 kg
  • Senior/masters mænd: 75,0 kg

Deltagere i stafethold skal indvejes senest 1 time før start, dog kun en gang på dagen. Vi anbefaler, dette gøres i god tid.

Stafet/Hold konkurrencer (løb 5xx og 7xx)
Hvert hold benytter et enkelt ergometer, skift skal foretages inden for en +/- 50m zone og løbende efter hver fjerdedel af distancen. Der vil være 3 skift. Alle deltagere på holdet skal indvejes senest en time før start af løbet. Holdene vil få et handikap baseret på køn, alder og vægt - undtaget er dog i universitetsløbet 703, hvor der kun er handikap på køn.

Medaljeoverrækkelse
Vil blive afholdt umiddelbart næstkommende løb. Medaljetagerene bedes holde sig klar. Der uddeles medalje til vinderen, til nummer 2 og til nr. 3.

I løb 405-408 bliver vinderene dansk DIF-mester, kun roere fra klubber under DFfR kan deltage. I resten af løbene bliver vinderen forbundsmester.

Pokaler
Der er 3 vandrepokaler, som kan vindes til en klubs ejendom efter at klubben har vundet den fem gange. Arrangerende klub kan ikke vinde pokaler.

1. Flest Sejre. Tildeleles efter sidste løb i junior klassen klubben med flest sejre i juniorløb ved DM indoor.
2. Bedste Juniorklub. Tildeles klubben med flest tilmeldinger i juniorløb ved DM indoor.
3. Bedste Roklub. Tildeles efter sidste klubløb klubben med flest sejre ved DM indoor.

Kriterier for 1) og 3):

Såfremt to eller flere klubber efter antal førstepladser står lige vurderes antal andenpladser.

Såfremt to eller flere klubber derefter står lige vurderes antal tredjepladser.

Såfremt to eller flere klubber derefter står lige foretages lodtrækning.

Resultater

Resultater vil være tilgængelige løbende under stævnet på roning.dk og ergometertider.dk samt på skærme i hallen. WiFi er tilgængelig i hallen.

Anden løbsinformation
Afhængig af antal deltagere løb kan flere løb afvikles samtidig - se løbsliste med forløbig tidsplan. Vi forventer startlisten er klar 7 dage inden stævnet.  

Åbningstider for Gladsaxe Sport Arena
Fredag, dagen inden, 17:00 – 20:00 – officiel træningstid
Lørdag, stævnedagen, 06:30 – 17:30 – officiel træningstid

Anden information
Gladsaxe svømmehal , som ligger i komplexet, vil være åben fredag 07-21 og lørdag 08-12. Der opkræves  et indgangsgebyr.
Ris/Ros modtages gerne på nedstående email.

Doping kontrol
Anti Doping Danmarks regler er gældende. Anti Doping Danmark kan foretage doping kontrol under stævnet.

Kontakt detaljer
Dansk Forening for Rosport
Skovalléen 38A
DK – 2880 Bagsværd
DANMARK
Tel +45 4444 0633

E-mail adresse: [email protected]

Trailerparkering

Begrænset parkeringsplads på hallens område - kom i god tid - se evt. oversigtskort. Desudene findes flere pladser 500m syd for hallen.

Gladsaxe Sportsarena

Gladsaxe Sportsarena