Reglement

Regattaen afholdes efter FISA’s reglement, Code des Courses. TU Cup løb afvikles efter særlige TU Cup regler.

Der roes efter DFfR’s heat-ordning, med undtagelse af TU-Cup løb, som roes efter særlig ordning.

Alle løb for seniorer og junior A afvikles A-B-C-D osv. finaler. Disse roes umiddelbart inden A-finalen. Junior D løb afvikles i afdelinger.

Masters løb afvikles i heat over 1000m. Og alle heat vil så vidt muligt blive inddelt i forhold til aldersgruppering, men afhænger af antal tilmeldte i enkelte hvert løb.

Efteranmeldelse kan ske i løb, hvor der er ledige baner, altså under 6,12,18.... tilmeldte. Se terminer under tilmelding.

Løbsafvikling

Regattaoplysninger:

De sejrende mandskaber modtager Københavns Regattaforenings præmier, der til hvert løb udsættes til nr. 1-2-3 uanset antal deltagende mandskaber.

Indledende løb: ca.08:30 - ca. 10:30 Forventet løbsafvikling lørdag og søndag:

Finaler 13:00 - ca. 17:00

NB!** Løb 100 & 200 udskrevet for Jun 1X E til A i Edon begynder single, der stilles til rådighed.

Startgebyr betales samtidig med tilmelding.               

1X kr. 260, 2-åres både kr. 310, 4 & 8 åres både kr. 410  

I Junior B, C og D klasser betales halvt startgebyr.

 Københavns Regattaforening forbeholder sig retten til at sammenlægge løb, ændre løbs rækkefølge samt seede løb.

Løbs- og startlister på https://tilmeld.roning.dk/

Trailerparkering

Trailerparkering
Trailere stilles på afmærket P plads nedenfor Regattapavillon. Denne vil være afmærket og kun til brug for trailere, både og biler, der er brugt i denne sammenhæng!