Covid-19

 • Der er toiletter/håndvaske i dommertårn, roklub, kajakklub og i toiletvogn ved roklubben.
  Desuden er der opsat udendørs køkkenvaske til opvask og håndvask ved toiletvogn.
  Der er håndsæbe og håndsprit til rådighed, men vi anbefaler at klubberne også selv medbringer håndsæbe og håndsprit.
 • Vi henstiller til at alle sørger for god håndhygiejne og sørger for at holde afstand til hinanden.
 • Der er bad og omklædning i roklubben samt kajakklubben. Der er opsat skilte ved omklædningsrummene med anvisning af max antal personer på samme tid i lokalerne.
  Disse skal overholdes!
 • Vi anbefaler at man medbringer ekstra skiftetøj, da der kan være længere ventetid på at komme i bad.
  Klubberne kan evt. medbringe telt/pavillion til brug for omklædning af jeres egne roere.
 • På tilskuerpladserne ved dommertårnet skal man som udgangspunkt sidde ned - medbring evt. tæppe el. lign.
  Der er kun adgang for rorere, trænere og ledere. Husk at holde 1m afstand til hinanden!
 • Øvrigt publikum henvises til den modsatte side af søen af hensyn til forsamlingsforbuddet.

Husk at holde afstand!